Nalšios muziejaus tinklaraštis

www.nalsia.lt

2018-09-28

Kultūros paveldo dienos Švenčionyse


Rugsėjo 21-23 dienomis įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko kasmetinės Europos paveldo dienos. Minint ypač svarbią Lietuvai datą – atkurtos Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį jos nenutolo  nuo Europos paveldo dienų  temos – „Atraskime Šimtmečio paveldą“.
Nalšios muziejus organizavo ekskursiją po Švenčionių miesto praėjusio šimtmečio materialųjį kultūros paveldą, supažindino su miesto istoriją „Švenčionys šimtmečio kelyje“.
 Ekskursiją, kurią vedė muziejininkė Nadežda Spiridonovienė, prasidėjo Nalšios muziejaus istorijos ekspozicijos salėje. Susirinkusieji Švenčionių progimnazijos mokytojos: Ramunė Skripskaitė Li ir Oksana Gončarova su septintų klasių mokiniais ir Švenčionių bendruomenė buvo supažindinti su Švenčionių krašto  buities rakandais ir kalbėta apie daiktų naudojimo kultūrą. Aplankyta ir Nalšios muziejuje veikianti Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčios reliktų paroda ir supažindinti ekskursijos dalyviai su 120 metų bažnyčios istorija. Didelį susidomėjimą Europos kultūros paveldo dienų renginiais Švenčionių mieste išreiškė Švenčionių progimnazijos direktorius Jurij Semaško. Progimnazijos direktorius pasiūlė mokytojams ir mokiniams sudalyvauti ekskursijoje ir pėsčiomis pasivaikščioti po miestą, vizualiai susipažinti su svarbiausiais miesto istoriniais  ir kultūros paveldo objektais.
Pirmoji stotelė Nalšios muziejaus pastatas, kuris yra daugiau nei šimtmečio statinys, puošiantis miestą savo išraiškinga architektūra. Dabartinė  Švenčionių pradinė mokykla - senas pastatas ir ant jo sienos yra iškabintos atminimo lentos švenčioniškiui lakūnui  skridusiam  tarpukariu aplink Europą, dalyvavusiam aviacijos varžybose, kuriose turistinių lėktuvų pasiektas  tarptautinio aukščio rekordas Fr. Žvirkai. ir S. Vigūrai.   Sekantis pastatas – Švenčionių lietuvių gimnazijos namai  lenkų okupacijos laikais. Ši mokymo įstaiga daugelį kartų buvo uždaroma, persekiojama, tačiau atliko labai didelį darbą, paruošdama daugybę šviesių žmonių visai lenkų okupuotai Vilniaus sričiai. Kelionė tesėsi pro atstatytą 1831 ir 1863 metų sukilėlių koplytėlę(atstatyta 1990m.), pastatą, kuriame  buvo įsikūrusi žydų gimnazija( Gedimino g. 5) ir toliau prie buvusios Švenčionių geležinkelio stoties išlikusių  siauruko bėgių, kurie mena vagonuose atgabentus, 1945 metais iš Labanoro kautynių apie 70 sušaudytų partizanų kūnus ir jų iškrovimą prie Cirkliškio esančios pelkės. Toliau ten ir driekėsi pažinimo kelias su krašto istorija. Aplankę Lietuvos partizanų memorialą keliavome prie Cirkliškio dvaro, ledainės ir kalvės. Tai įspūdingo grožio išlikusi Cirkliškio dvaro sodyba. Patys rūmai statyti vėlyvojo klasicizmo stiliumi, fasaduose išryškėja tik durys ir jų atžvilgiu simetriškai išdėstyti arkiniai langai, kolonos. Restauruotas ledainės stogas. Ant kalvelės, tolėliau stovi kalvė, kurioje per sukilimus sukilėliams buvo kalami ginklai. Šiuo metu šioje dvaro sodyboje yra įsikūręs Švenčionių profesinio rengimo centras. Galutinis ekskursijos taškas-paminklas pastatytas žydų genocido aukoms Cirkliškyje. Čia nacistiniai žudikai ir jų talkininkai 1941metų liepos mėnesį nužudė didelę jaunų žydų vyrų grupę.
Dviejų dienų ekskursijai  „Švenčionys šimtmečio kelyje“ baigiantis jos dalyviai Švenčionių progimnazijos būrelis ,,Pažink savo kraštą“ su vadove Ramune Skripskaite Li svarstė, kokias Nalšios muziejus pasiūlys temas ir pasivaikščiojimo maršrutus po Švenčionių miesto dar nežinomas istorines vietas.

Ačiū visiems dalyvavusiems Europos paveldo dienose „Atrask 100-čio paveldą“


Maloniai kviečiame!


Pateikiame Nalšios muziejaus 2018 m. spalio mėn. renginius:
1. 2018 m. spalio 12 d. 12.00 val., susitikimas su fotografijų parodos „Šanchajaus (Šnipiškių) rapsodija“ autoriumi Aurimu Strumila.
2. 2018 m. iki spalio 12 d. Aurimo Strumilos fotografijų paroda „Šanchajaus (Šnipiškių) rapsodija“.
3. 2018 m.  spalio mėn. Nalšios muziejuje eksponuojami Švenčionių parapijos Visų Šventųjų bažnyčios sakraliniai, liturginiai eksponatai.
4. 2018 m. nuo spalio 22 d. Nalšios muziejuje Valdo Urbanavičiaus žemėlapių paroda ,,Valstybės siena – Lietuvos valstybingumo simbolis‘‘.
5. 2018 m. spalio 07 d. 11.00 val., minėjimas Švenčionių miesto parke prie Menoros „Holokaustas Švenčionių krašte“.

2018-09-27

Pristatyta bendruomenei Tautinių mažumų departamento kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“

Nalšios muziejuje pristatyta Tautinių mažumų departamento kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“.  Pristatyme dalyvavę  miesto gyventojai, Švenčionių progimnazijos mokiniai ir mokytojai  akcentavo, kad stenduose yra išdėstyti visi pagrindiniai  iliustratyvūs istoriniai aspektai, kurie pasakoja apie tautinių mažumų įsikūrimą Lietuvos teritorijoje, dalyvavimą kuriant Lietuvos valstybę, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Informacinė medžiaga pateikiama pagal 8 temas: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfesinės bendruomenės ir jų įsikūrimas“, „LDK miestų kultūros ir konfesijų įvairovė“, „Visuomenės tautinė sudėtis ir istorijos lūžių datos“, „Kuriant Lietuvą kartu: žymūs žmonės“, „Lietuvos Babelis: kaip kalbame ir rašome“, „Lietuvis ir nelietuvis – kartu už laisvą Lietuvą!“, „Lietuvos širdis plakė Kaune, o Kaunas – Laisvės alėjoje“, „Kaimynai ir mūsų virtuvė“.
  Nalšios muziejaus muziejininkė   pabrėžė, kad paroda aktuali  mūsų kraštui, kadangi kitataučiai čia gyveno nuo seno, turbūt anksčiau , nei nuo kada  Gediminas pradėjo siųsti laiškus amatininkams kviesdamas į Vilnių. Lietuvoje gyvenanti kiekviena tautinė bendruomenė turi savo istoriją, papročius. Čia gimę ar gyvenę kitataučiai garsino šalį savo darbais, dažnas jų net ir išvykęs kitur išlaikė sąsajas su Lietuva, jautėsi esąs jos dalis. Šiandien galima rasti jų įamžinimo ženklų: nuo nedidelio proginio pašto ženklo, atminimo lentos iki judrios miesto gatvės ar mokyklos pavadinimo. Istorinės datos  pateikia chronologinį pasakojimą apie kitataučių bendruomenes, jų dalyvavimą  kovoje siekiant Lietuvos nepriklausomybės. Kartu tautinės bendruomenės praėjo visus etapus su lietuviais, siekdami gyventi laisvoje šalyje


2018-09-13

Paroda „Lietuvą kūrėme kartu“!

Paroda „Lietuvą kūrėme kartu“ tęsia savo kelionę per Lietuvą, ir šiuo metų yra Nalšios muziejuje. Paroda veikia visą 2018 m. rugsėjo mėnesį, maloniai kviečiame aplankyti!;)
Paroda, kurios pasakojimas lietuvių ir anglų kalbomis prasideda nuo XV a., supažindina žiūrovą su pagrindiniais Lietuvos tautinių bendruomenių istorijos faktais, nušviečia pagrindinius istorinius procesus, įvairiais istoriniais laikotarpiais vykusius tautinių mažumų gyvavimo mūsų šalyje, pristato istorines asmenybes – tautinių mažumų atstovus – garsinusius Lietuvą savo darbais, dalyvavusius kuriant valstybę, ginant jos laisvę ir nepriklausomybę.
Paroda parengta bendradarbiaujant su Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto studentais ir dėstytojais, Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Taip pat prie jos kūrimo prisidėjo muziejai, archyvai ir bibliotekos iš daugelio Lietuvos miestų. ;)


2018-09-06

Svečiai iš JAV ir Japonijos


Šiandien Nalšios muziejuje vyko Švenčionių krašto giminės susitikimas, svečiai iš JAV ir Japonijos.