2018-09-27

Pristatyta bendruomenei Tautinių mažumų departamento kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“

Nalšios muziejuje pristatyta Tautinių mažumų departamento kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“.  Pristatyme dalyvavę  miesto gyventojai, Švenčionių progimnazijos mokiniai ir mokytojai  akcentavo, kad stenduose yra išdėstyti visi pagrindiniai  iliustratyvūs istoriniai aspektai, kurie pasakoja apie tautinių mažumų įsikūrimą Lietuvos teritorijoje, dalyvavimą kuriant Lietuvos valstybę, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Informacinė medžiaga pateikiama pagal 8 temas: „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfesinės bendruomenės ir jų įsikūrimas“, „LDK miestų kultūros ir konfesijų įvairovė“, „Visuomenės tautinė sudėtis ir istorijos lūžių datos“, „Kuriant Lietuvą kartu: žymūs žmonės“, „Lietuvos Babelis: kaip kalbame ir rašome“, „Lietuvis ir nelietuvis – kartu už laisvą Lietuvą!“, „Lietuvos širdis plakė Kaune, o Kaunas – Laisvės alėjoje“, „Kaimynai ir mūsų virtuvė“.
  Nalšios muziejaus muziejininkė   pabrėžė, kad paroda aktuali  mūsų kraštui, kadangi kitataučiai čia gyveno nuo seno, turbūt anksčiau , nei nuo kada  Gediminas pradėjo siųsti laiškus amatininkams kviesdamas į Vilnių. Lietuvoje gyvenanti kiekviena tautinė bendruomenė turi savo istoriją, papročius. Čia gimę ar gyvenę kitataučiai garsino šalį savo darbais, dažnas jų net ir išvykęs kitur išlaikė sąsajas su Lietuva, jautėsi esąs jos dalis. Šiandien galima rasti jų įamžinimo ženklų: nuo nedidelio proginio pašto ženklo, atminimo lentos iki judrios miesto gatvės ar mokyklos pavadinimo. Istorinės datos  pateikia chronologinį pasakojimą apie kitataučių bendruomenes, jų dalyvavimą  kovoje siekiant Lietuvos nepriklausomybės. Kartu tautinės bendruomenės praėjo visus etapus su lietuviais, siekdami gyventi laisvoje šalyje


0 Komentarai (-ų):

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis