Nalšios muziejaus tinklaraštis

www.nalsia.lt

2022-10-05

Holokausto aukų paminėjimas Švenčionių krašte

 

2022m. spalis. Minėjimą Švenčionių miesto parke pradėjo renginio vedančioji Kristina Sizonova.Švenčionyse, šioje  vietoje, kur dabar  miesto parkas,  antrojo Pasaulinio karo metais buvo fašistų įkurtas getas. Prieš keletą dešimtmečių getui atminti - pastatyta Menora, kurią sukūrė Švenčionių rajone gyvenantis meno kūrėjas,  tautodailininkas skulptorius Juozapas Jakštas.

1943 m.  baigėsi Vilniaus geto stabilizacijos laikotarpis. Tuomet buvo likviduoti Vilniaus apygardoje esantys mažieji getai (Švenčionių, Ašmenos, Salų). Dalis jų gyventojų perkelti į Vilniaus getą, kiti traukiniu atvežti į Panerius ir čia sušaudyti.

Buvo sunaikinti ne tik žmonės, bet ir šimtmečius kurta kultūra, papročiai, tradicijos, išgrobstytos materialinės vertybės ir kitoks turtas. Holokaustas, kaip istorijos pamoka, parodo ateities kartoms, ką gali padaryti neapykantos apakinti ir moralinę atsakomybę praradę žmonės.

Holokaustą svarbu pažinti ir suvokti, siekiant įveikti nacionalistines ir antidemokratines ideologijas, plėtoti demokratinę visuomenę, ugdyti toleranciją ir kitoniškos kultūros supratimą. Ir kiekvieną kartą, prisimindami holokaustą, turime viltis, kad daugiau žmonijos istorijoje tokie atvejai nepasikartotų.

Nesuvokiamas žmogiškumą praradusių budelių troškimas sunaikinti žmones vien todėl, kad jie saugojo savo tautinį orumą, tautinę tapatybę, gerbė savo papročius ir juos puoselėjo prasmingai sugyvendami su kitais - susirinkusiems priminė Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkas Moisėj Šapiro ir pakvietė Šmuel Jatom, sinagogos kantorių, kartu sukalbėti maldą. Po maldos visus pakvietė prie paminklo padėti akmenukus, gėlių vainikus ,uždegti žvakutes ir toliau renginį pratęsti Nalšios muziejuje. Muziejuje renginio vedančioji Kristina Sizonova susirinkusiems pristatė  projekto  virtualus žemėlapis „Žydų kultūros paveldas Švenčionių apylinkėse“ rezultatus.  Įgyvendintas Nalšios muziejaus vykdytas projektas, parengtas interaktyvus žemėlapis su specialiai sukurtomis fotografijomis ir istoriniais faktais įprasmino žydų kultūrinio paveldo elementus. Švenčionių rajono žemėlapis su aktyviais taškais Švenčionyse, Pabradėje, Adutiškyje, Kaltanėnuose, Švenčionėliuose  ir multimedijų turiniu, leidžia lankytojams savarankiškai susipažinti ir atrasti apylinkes. Taškuose yra nurodytos koordinatės, veikia telefonų navigacija. Stilizuotai nupieštas virtualus žemėlapis integruotas į Nalšios muziejaus tinklalapį  nalsia.lt . Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Švenčionių rajono savivaldybė. Vedančioji pakvietė  trumpai apžvelgti virtualaus  žemėlapio turinį.  Apie projektą kalbėjo ir Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkas Moisėj Šapiro. Po renginio dalyviai  vyko į Švenčionėlius prie Švenčionių apskrities žydų nužudymo vietos Platumų kaime, Švenčionėlių seniūnijoje.

Tęsiant minėjimą prie Švenčionių apskrities žydų nužudymo vietos Memorialo - vedančioji Kristina Sizonova   pradėjo eilėraščiu „Po tavom žvaigždėtom baltom“ parašytu poeto Avrom Sutzkever Vilniaus gete 1943m.

PO TAVOM ŽVAIGŽDĖM BALTOM

Po tavom žvaigždėm baltom

Baltą ranką man ištiesk.

Ašaromis mano žodžiai

Tau į delnus telašės.

Žvelk, kaip jų šviesa užgęsta

Požemiuos manų akių.

Ir slėptuvės jiems surasti

Savyje nebegaliu.

Savo turtą, Dievas mato,

Noriu tau padovanot.

Nes liepsnoja mano metai,

Mano siela tuoj liepsnos.

Apleisti rūsiai, pastogės –

Mirtina tyla visur.

Bėgu aš aukštyn per stogus

Ir vis ieškau: kur tu, kur?

Ima vytis it padūkę

Laiptai, skersgatviai, kiemai.

Kybau aš – styga nutrūkus –

Ir dainuoju tau liūdnai:

Po tavom žvaigždėm baltom

Baltą ranką man ištiesk.

Ašaromis mano žodžiai

Tau į delnus telašės.

1941 m. spalio pradžioje  čia, netoli Švenčionėlių, kitapus Žeimenos upės, prasidėjo pirmieji masiniai žydų žudymai. Per visą holokausto laikotarpį  buvo sušaudyta apie 8 tūkst. Švenčionių apylinkėse ir ne tik,  jose gyvenusių žydų.

Holokaustas – sistemingas, masinis žydų genocidas, vykdytas Antrojo pasaulinio karo metais Hitlerio vadovaujamų nacių bei jų kolaborantų.

Žydų bendruomenė nesustoja ties praeitimi, nors jos nepamiršta, bet žiūri į ateitį. Ir dėl to  yra puikus tiltas tarp praeities, ateities ir dabarties. Judaizme, ko gero, nėra svarbesnio dalyko, kaip sujungti praeitį, dabartį ir ateitį“. Minėjimo vedančioji Kristina Sizonova pakvietė tylos minute pagerbti Holokausto aukas.

Minėjime  kalbėjo Švenčionių rajono mero pavaduotoja Violeta Čepukova, Lenkijos Respublikos ambasadorė Lietuvoje Uršula Doroševska, Lietuvos žydų bendruomenės Tarybos narė, nukentėjusių nuo Holokausto asmenų komisijos pirmininkė Ela Gurina, Ruth Reches Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorė su gimnazistais.Ginazistai skaitė eiles žydų ir lietuvių kalbomis,  Pabradės „Ryto“ gimnazijos istorijos mokytoja Danguolė Grincevičienė. Taip pat dalyvavo Lietuvos žydų bendruomenės administracijos vykdantysis direktorius Michail Segal,

Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Mojsėj Šapiro pakvietė visus susirinkusius pasimelsti kartu su Sinagogos kantoriumi Šmuel Jatom. Po maldos buvo padėti akmenėliai, vainikai, gėlės, uždegtos žvakutės. Grojo Pabradės miesto kultūros centro pučiamųjų kvintetas „PABBRASS“ - vadovas Bronislavas Vilimas.

Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Mojsėj Šapiro padėkojo Švenčionių rajono mero pavaduotojai Violetai Čepukovai, Lenkijos Respublikos ambasadorei Lietuvoje Uršulai Doroševskai, Lietuvos žydų bendruomenės Tarybos narei, nukentėjusių nuo Holokausto asmenų komisijos pirmininkei Elai Gurinai, Ruth Reches Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorei ir gimnazistams,  Švenčionių rajono Tarybos nariams, Pabradės „Ryto“ gimnazijos istorijos mokytojai Danguolei Grincevičienei,  už dalyvavimą renginyje, rūpestį ir pagalbą Švenčionių žydų bendruomenei.

 Dėkojo Švenčionių miesto seniūnei Inai Sinienei ir Švenčionėlių seniūnui Albertui Razmiui, Pabradės seniūnei Anai Zingerienei už paramą prižiūrint žydų tautos atmintinas vietas ir dalyvaujant renginiuose.

Dėkojo Pabradės miesto kultūros centro  pučiamųjų  kvintetui  "PABBRASS" ir vadovui  Bronislovui Vilimui , Nalšios muziejaus muziejininkei Nadeždai Spiridonovienei, Švenčionėlių kultūros centro direktorei Andželikai Terleckienei  ir kolektyvui už rūpestį įgarsinant minėjimą.  Žydų bendruomenės pirmininkas M. Šapiro dėkojo minėjimo vedančiajai Kristinai Sizonovai ir didelį ačiū tarė finansiniam rėmėjui UAB“VELGA VILNIUS“ generaliniam direktoriui Jozefui Federovič, visiems susirinkusiems  pagerbusiems žydų aukų atminimą.

 Informaciją parengė Nalšios muziejaus muziejininkė, istorikė Nadežda Spiridonovienė