Nalšios muziejaus tinklaraštis

www.nalsia.lt

2018-05-25


2018-05-21

Lietuvos laisvės kovų dalyvis Vytautas Tautvaišas

Nalšios muziejuje 2018 m. gegužės 19 d. vyko  Lietuvos laisvės kovų dalyvio  Vytauto Tautvaišo 90 -ies metų jubiliejinis vakaras.Susitikimas su Šarūnu Laužadžiu!

Nalšios muziejuje 2018 m. gegužės 18 d. vyko susitikimas su knygos ,,Sakmės ir padavimai apie Nalšios žemę'' autoriumi Šarūnu Laužadžiu. Renginys, skirtas Tarptautinei muziejų dienai 2018 m. paminėti.2018-05-17

Susitikimas su Šarūnu Laužadžiu


„Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“


2018 m. gegužės 10 d. Nalšios muziejuje atidaryta  paroda „Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“.
Nematerialus kultūros paveldas – tai gyvoji tradicija, žinios, įgūdžiai, grožis, įvairovė, tęstinumas, tapatumo jausmas, pagarba, ryšys su žmonėmis, gamta ir visata.
Pripažindami ir saugodami nematerialų kultūros paveldą, skatiname pozityvius jausmus šeimoje, bendruomenėje, kultūroje ir tautoje. Suprasdami savo bendruomenės kūrybą ir ją puoselėdami, geriau suprantame ir kitų kūrybą, o būtent kultūrų įvairovė – didelis turtas, nes ji sąlygoja tarpkultūrinį dialogą ir pagarbą vienų kitiems.
Tarptautinis Kroatijos nematerialaus kultūros paveldo pripažinimas liudija, kad tai nors ir maža šalis, bet joje gyvena kūrybingi žmonės, tai kultūros ir gamtos turtų šalis. Vietinės bendruomenės, remiamos Kultūros ministerijos, demonstruoja skirtingas kultūrines tradicijas, tuo parodydamos norą per senas, bet vis dar gyvas tradicijas, pabrėžti savo kultūrinį ir tautinį tapatumą.
Globalių standartų pasaulyje būtent tradicinės kultūros perliukai skatina gerbti tai, ką paveldėjome iš tėvų ir perduodame savo vaikams. UNESCO pripažinimas ir ši paroda atveria turtingą nematerialaus kultūros paveldo skrynią, į kurią gali pažvelgti ir kuria gali naudotis pasaulis ir kitos kultūros, su kuriomis kartu prisidedame prie turtingesnės ir turiningesnės mūsų vaikų ateities.
Paroda „Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“veiks iki 2018 m. birželio 3 d.
2018-05-10

Lankytojai iš Ruklos ;)

Šiandieną Nalšios muziejuje lankosi Ruklos pabėgėlių priėmimo centro gyventojai su šeimomis ;)

2018-05-08


Kroatijos nematerialus kultūros  paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą

PARODOS PRISTATYMAS


NALŠIOS MUZIEJUJE

2018 m. gegužės 10 d. 17.00 val.