Nalšios muziejaus tinklaraštis

www.nalsia.lt

2017-08-29

Rugsėjo mėnesio renginių planasPateikiame 2017 m. rugsėjo mėn. Nalšios muziejaus renginių planą:

1.  Rugsėjo 1 - 29 d. Dailininkės Nerijos Daubarės paveikslų ir skulptūrų paroda;
2. Rugsėjo mėn., Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje aptikto monetų lobio paroda (iš Nalšios muziejaus fondų), eksponuojama Labanoro regioninio parko lankytojų centre;
3. Rugsėjo mėn., Labanoriškės Teklės Lipinskienės rankdarbių paroda (iš Nalšios muziejaus fondų), eksponuojama Labanoro regioninio parko lankytojų centre;
Reškutėnų tradicinių amatų centras:
1. Rusėjo mėn. 16  d.  12  val.  tautodailininkės,  audimo  ir  nėrimo  amato  puoselėtojos  Birutės Rainienės personalinės darbų parodos atidarymas;
2. Rugsėjo mėn. 22 d. Baltų vienybės diena: 14 val. kultūrinio pažinimo turistinis žygis: 16  val.  Dr.  Reginos  Mikštaitės-Čičiurkienės  vieša  paskaita  „Baltų  kultūros  palikimas Reškutėnų apylinkėse kultūrino pažintinio turizmo perspektyvoje“ ;
3. Liaudies tapytojo, muzikanto bei poeto Valdemaro Prunskaus personalinė tapybos darbų paroda „Rudenėjant“;
4. Jaunojo meno kūrėjo Edgaro Srakšio personalinė darbų paroda „Interjeras kitaip“.

2017-08-28

Labanoriškės Teklės Lipinskienės rankdarbių paroda

Teklė Lipinskienė gimė 1911 - 2001m. Labanoro k., Švenčionių r., mažažemių valstiečių šeimoje. Teklei teko sunki samdinės dalia. Iš mažens ganė gyvulius, vėliau tarnavo už pusmergę ir  mergą. Kai jai suėjo 19 metų, mirė mama. Už poros metų ištekėjo už tokio paties biedno vyro.
Garsi pasakotoja, nuotaikingų istorijų porintoja, mėgstama visų žmonių už linksmumą ir vaišingumą. Teklės gyvenimas buvo paskirtas staklių dūzgimui ir dainai.
Dar vaikystėje pamėgo dainą, šokį, išmoko gražiai megzti ir austi. Jos lovatiesės apkeliavo visos Lietuvos parodų sales, ir pabuvojo užsienyje. T. Lipinskienės kūrybiniai darbai įvertinti diplomais ir pagyrimo raštais

Šiuo metu Teklės Lipinskienės rankdarbių paroda yra eksponuojama Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parko direkcijoje iš Nalšios muziejaus fondų. 
Kviečiame apsilankyti parodoje ir susipažinti su garsia mūsų krašto audėja.
Labanoro bažnyčios monetų lobis –ateinančioms kartoms

Labanoro bažnyčia Vilniaus viskupijoje minima nuo 1522 metų. XVII a. antroje pusėje vyskupo vizitacijos protokole minima sena, begriūvanti Labanoro bažnyčia, kurioje kabo Marijos Sopulingosios paveikslas, laikomas stebuklingu. Bažnyčiai pasenus, Vilniaus vyskupas Masalskis 1768m.  pastatė naują. Ji po trisdešimties metų sudegė  ir 1818–1820m.  buvo atstatyta parapijiečių lėšomis. Prastovėjusi iki 2009m. bažnyčia sudegė.  Tvarkydami degėsius miestelio gyventojai aptiko tikrą lobį – apie 70 kg „baltojo metalo“ ir bent 1029 caro laikų monetų. Monetos buvo rastos per talką nes gyventojai griuvėsiuose ieškojo stebuklingu laikomo Švč. Dievo Motinos paveikslo su karūnomis ir aptaisais. Senieji  Labanoro gyventojai pasakoja, kad XIX a. pradžioje anksti rytą žmonės rado ant aukšto kalno stebuklingos jėgos perkeltus bažnyčios statybai skirtus medinius rąstus ir ant aukštos karties iškeltą šv. Marijos paveikslą ten buvo pastatyta medinė bažnyčia. Nuo tada  rugsėjo 8 d. pradėta švęsti šv. Mergelės Marijos Gimimo diena, vadinama ,,Labanorine''. Siekiant, kad Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje rastas monetų lobis būtų išsaugotas ateinančioms kartoms, kad nebūtų išsklaidytas pavienėmis monetomis ir kaip turintis istorinę vertę bei reikšmingą vietos istorijai buvo perduotas saugoti Nalšios muziejui. Šiuo metu šis monetų lobis yra eksponuojamas  Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parko direkcijoje
Iš Nalšios muziejaus fondų. Kviečiame apsilankyti parodoje ir susipažinti su rastu monetų lobiu.


2017-08-23

Maloniai kviečiame!

Rugpjūčio 20 - 27 d.
Nalšios muziejuje
veikia ,, Baltijos kelią '' atspindinti respublikinių spaudinių paroda ir eksponuojamos Virgilijaus Cicėno nuotraukos, vaizduojančios Švenčionių krašto gyventojus Baltijos kelyje.


RUGPJŪČIO 23 D. - EUROPOS DIENA STALINIZMO IR NACIZMO AUKOMS ATMINTI IR bALTIJOS KELIO DIENA