Nalšios muziejaus tinklaraštis

www.nalsia.lt

2017-04-27

Maironiečių sambūris Nalšios žemėje

Tikram pavasariui gerokai vėluojant Nalšios žemėje susirinko Lietuvos maironiečių draugijos nariai. Maironiečiai - savanoriška, visuomeninė, literatūrinė, kūrybinė, kraštotyrinė organizacija, kuri vienija bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų mokyklų moksleivius, aukštųjų mokyklų studentus. Draugijos tikslas – dvasiškai  tobulėti, ugdyti savo gabumus, valią ir būti teisingiems, doriems, darbštiems.  Draugijos siekiai –  pažinti tautos istoriją, semtis meilės bei pagarbos gimtajam kraštui, jo kalbai ir gamtai. Maironiečiai lankėsi Nalšios muziejuje, kuris saugo Nalšios žemės paslaptis, istoriją ir tradicinius amatus.

Maloniai kviečiame !


2017-04-19

Maloniai kviečiame !

NALŠIOS MUZIEJUJE VEIKIA PARODA IŠ LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS ,,LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KELIAS: ASMENYBĖS, ĮVYKIAI''

2017-04-13

Maloniai kviečiame į Nalšios muziejų!