Nalšios muziejaus tinklaraštis

www.nalsia.lt

2010-01-15

SAUSIO 13-OSIOS - LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę.

Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Tai – Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius.

Šaltinis: http://day.lt/sventes/straipsniai/laisves_gyneju_diena


2010-01-08

NALŠIOS MUZIEJAUS EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PRISTATYMAS

Sausio 6 d. Nalšios muziejuje įvyko Švenčionių rajono Kaltanėnų Ugdymo ir turizmo centro rengiamo seminaro „Naujos mokinių pažintinės veiklos organizavimo galimybės Švenčionių krašte“ antra dalis „Mokinių pažintinės veiklos programos ir maršrutai Švenčionių mieste“. Istorikė Nadežda Spiridonovienė supažindino seminaro dalyvius su muziejaus ekspozicijų salėmis, o direktorė Alytė Šiekštelienė pravedė paskaitą tema „Muziejaus ekspozicijos. Jų pritaikymas pažintinėje veikloje“. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Nalšios muziejaus edukacinėmis programomis 2010 metams. Seminaro pabaigą vainikavo Nalšios muziejaus senojo folkloro ansamblio „Dobile“ edukacinis koncertas, kurio metu ansamblio vadovė Violeta Balčiūnienė papasakojo žiūrovams apie mūsų krašto sutartinių kilmę bei tradicijas.