2015-03-16

Reškutėnų tradicinių amatų centro atidarymas

Vasario 27 d. Reškutėnuose duris atvėrė Reškutėnų tradicinių amatų centras.

Atidarymo akimirkos:


Pradedame etnografinių regionų metams skirtą renginių ciklą. Amatų centras Reškutėnuose

2015-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu yra paskelbti Etnografinių regionų metais. Etnografinis regionas svarbus formuojantis kiekvieno žmogaus etninio tapatumo jausmui. Etnografiniam regionui suteikiama savita prasmė, vertė, jo žadinamas prisirišimas prie gimtosios žemės leidžia palaikyti glaudesnius ryšius su gimtine.

Nalšios muziejaus Etnografinių regionų metams skirtą renginių ciklą Švenčionių rajone pradedame Reškutėnų tradicinių amatų centro atidarymu.

Tautinis paveldas ir tradiciniai amatai yra vienas svarbiausių, išskirtinių kiekvienos valstybės etninės kultūros bruožų, tad labai svarbu skatinti atkurti išnykusius ar nykstančius tradicinius amatus.

Senųjų amatų, verslų atgaivinimas ir plėtojimas užtikrina tradicijos tęstinumą, prisideda prie paveldo išsaugojimo.

Nežiūrint į tai, kad keičiasi laikai, gyvenimo sąlygos ir žmonių poreikiai, senieji amatai gyvuoja ir teikia žmonėms – tiek jų puoselėtojams, tiek vartotojams – apčiuopiamą naudą. Naminės kaimiškos duonos riekė su šviežiu naminiu sviestu be konservantų, natūralaus lino ar vilnos drabužis be sintetikos, natūralaus medžio rankų darbo gaminys ar statinys lietuviui – amžina, neįkainojama vertybė.

Tai suprasdami, dedame visas pastangas, kad Švenčionių rajone išsaugotume esamus ir rekonstruotume beišnykstančius senuosius amatus, kad užtikrintume jų perdavimą.

Tradicinių amatų centrų paskirtis – išsaugoti tradicinių amatų technologijas, reprezentuoti regioninius amatų savitumus, pagerinti kaimo gyventojų užimtumą bei padidinti jų pajamas. Gavus valstybinį finansavimą pagal 2007 – 2013 m. Kaimo plėtros programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ Lietuvoje įsteigta 20 amatų centrų. Mes patekome į šį laimingąjį amatų centrų, gavusių valstybinį finansavimą, dvidešimtuką.

2013 m. vasario 5 d. pasirašyta Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos srities „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu paramos sutartis Reškutėnų amatų centro steigimui. Skirta paramos suma 200000 eurų. Valstybės lėšos PVM finansuoti 42000 eurų. Savivaldybės lėšos – įnašas natūra 22222 eurai. Numatoma bendra projekto vertė 264222 eurai.

2014 m. vasario 3 d. pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis dėl Reškutėnų mokyklos dalies pastato kapitalinio remonto pritaikant patalpas tradicinių amatų veiklai. Reškutėnų amatų centro plėtrai skirta paramos suma 113517 eurų. Valstybės lėšos PVM finansuoti 24328 eurai. Savivaldybės lėšos – įnašas natūra 2331 euras. Numatoma bendra projekto vertė 140176 eurai.

Šių dviejų projektų pagalba buvusios Reškutėnų mokyklos pastatas renovuotas ir atgimė iš naujo – jau kaip tradicinių amatų daugiafunkcinis centras. Pažymėtina, kad Švenčionių rajone jis įsikūrė gamtiniu, istoriniu – archeologiniu bei etnokultūriniu požiūriu išskirtinėje vietovėje – Reškutėnuose. Jis įsteigtas, siekiant išsaugoti ir puoselėti Švenčionių krašto tradicinius amatus, apjungti Švenčionių krašto liaudies amatininkus, sudaryti sąlygas jiems gaminti ir populiarinti savo gaminius.

Centre veiks audimo, pynimo, verpimo, vėlimo, medžio, keramikos dirbtuvės. Neužmirštas ir kulinarinis paveldas: senovinėje krosnyje numatoma kepti naminę duoną, bus spaudžiami sūriai, gaminama naminė gira. Bus įrengta biblioteka, skirta tradiciniams amatams, amatininkų gaminiais prekiaus „Krautuvėlė“.

Būsimajame Reškutėnų amatų centre numatoma įrengti senųjų įrankių bei žaliavų ir amatininkų produkcijos ekspoziciją.

Amatų centras kaups medžiagą apie senuosius amatus, jų technologijas, todėl norintys užsiimti amatais čia galės pasisemti žinių, taip pat gauti reikiamą vadybos bei juridinę informaciją.

Centre vyks vietinių amatininkų darbų parodos, bus sudaryta galimybė parduoti jų gaminius. Čia bus vedami edukaciniai užsiėmimai, amatų renginiai, amatininkų verslumo mokymai. Taigi Švenčionių rajone skiriamas visokeriopas dėmesys senųjų tradicinių amatų išsaugojimui bei perdavimui. Stengiamasi išnaudoti visas valstybės teikiamas galimybes senųjų amatų bei verslų plėtrai. Reškutėnų tradicinių amatų centras taps tradicinės kultūros išsaugojimo ir perdavimo židiniu Švenčionių krašte, tenkinančiu tradicinių amatininkų interesus, besirūpinančiu tradicinių produktų gamyba ir plėtra, teikiančiu mokymo, konsultavimo ir kitas paslaugas.

Violeta BALČIŪNIENĖ
Nalšios muziejaus Etninės veiklos skyriaus vedėja

0 Komentarai (-ų):

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

Nuorodos į šį pranešimą:

Sukurti nuorodą

<< Pradinis puslapis