2013-11-06

Renginys okupacijos ir genocido dienai paminėti

2013 m. Birželio 15 d. Reškutėnuose pažymėti vyko Nalšios muziejaus Reškutėnų filialo muziejininkės V. Lapėnienės organizuotas renginys okupacijos ir genocido dienai paminėti.
10 val. svečiai apsilankė Jukiškės k. Švenčionių raj. ir prisiminė Lietuvos sunkų ir sudėtingą kelią į laisvę.
12val. vyko Šv. Mišios Reškutėnų bažnyčioje.
Po Šv. Mišių visi ėjo prie Reškutėnų Tūkstantmečio paminklo prisiminti Gedulo, Vilties, Okupacijos, Genocido ir Sąjūdžio dienas. 

,,NERAŠYKIT MANO VARDO ŽMONĖS, PARAŠYKIT ŽODĮ   L I E T U V A" Tai Jono Strelkūno posmas, kuris buvo rastas susideginusio ROMO KALANTOS švarko kišenėje.

Žmogus negali gyventi be istorijos, nemąstydamas apie ją, nebandydamas jos paaiškinti ir pritaikyti savajam gyvasties tikėjimui...Žmogus iš esmės yra istorija. Žmogus yra sudėtas iš atsiminimų apie savo nugyventą laiką, iš minčių ir svajonių apie ateitį. Tai yra esmė. Žmogų galima įvardyti kaip istorijos tikslą.
Justinas Marcinkevičius

 ...Prieš Katedros, kėlę pirmąsias trispalves, meldęsi, darniai ir skardžiai dainavę laisvę ar sustoję į Baltijos kelią, sausio nakčia puolę po tankais. Jau nebegalėjome kitaip dėl anos staiga išsiveržusios šventos giminystės, kuri buvo laisvės dvasia ir nešė mus laisvėn. Ji drebino imperiją ir vertė niekais pavergėjų galybę. Istorija žino, kas atsitinka, kai tampama vienu kūnu ir viena siela, kad maži, kad silpni, kad plikomis rankomis prieš ugnį ir kalaviją.
Julius Sasnauskas
0 Komentarai (-ų):

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

Nuorodos į šį pranešimą:

Sukurti nuorodą

<< Pradinis puslapis